دستورالعمل

دستورالعمل گلوبال پلاس سیمکارتهای استونی کد 00372

مشاهده موجودی:
1-     کد دستی
با وارد کردن کد زیر و فشردن دکمه برقراری تماس از موجودی خود مطلع شوید :
                                                                    # 099 * 146 *


            نحوه شماره گیری:

             در ابتدا تاکید می شود:

             پس از شماره گیری توسط هر یک از روش های زیر بعد از لحظاتی پیغامی حاوی مدت مجاز مکالمه روی صفحه نمایشگر تلفن همراه خود مشاهده خواهید کرد.

            و پس از لحظاتی تلفن همراه شما زنگ خواهد خورد.

                                                            دقت کنید :   به آن تماس پاسخ دهید و منتظر باشید تا ارتباط برقرار شود

             1-     شماره گیری معمولی

            شماره مخاطب مورد نظر - کد شهر (بدون 00)  کد کشور (با 00 یا با +)

            00982100000000

            982100000000+

            2-     شماره گیری با کد دستی 146

            یکی دیگر از روش های شماره گیری توسط سیمکارت گلوبال به ترتیب زیر قابل استفاده است که باز هم بایستی شماره ها به صورت بین المللی وارد شوند :

            تماس با شماره ثابت (از چپ به راست بخوانید) :

            * 146 * شماره با کد کشور #              سبد خرید شما خالی است!