درباره آی جی سیم

امروزه با افزایش  سفرهای برون مرزی و توسعه صنعت گردشگری، همواره سهولت در برقراری ارتباطات امر بسیار مهمی است.

 آی جی سیم سیم در تلاش است  این نیاز را به مشترکین با پشتیبانی ۲۴ ساعته به نحو احسنت ارائه نماید.